Partners

Bonusway

Resultatbaserad marknadsföring, fler köp och nya kunder

Bonusway är nord- och östeuropas största cashback-sida som erbjuder resultatbaserad marknadsföring och genererar nya kunder och flera köp till nätbutiker.

Starta webshop och lista dina grejer på Bonusway

Varför?

Fler köp, mer synlighet och effektiv marknadsföring till köpstarka konsumenter.

Pris?

Den resultatbaserade modellen passar alla butiker och ger butiken möjlighet att välja var de vill placera sig bland sina konkurrenter.

Hur fungerar det?

Integrationen med Abicart gör det lätt och snabbt att inleda ett samarbete

Kontakt
bonusway.se/information/information-till-samarbetspartners