Förenkla ditt företagande med program från Björn Lundén

Abicart har en färdig koppling till Björn Lundéns program BL Fakturering och BL Fakturering Plus.

Riktig support från riktiga människor

Björn Lundén tror på personlig hjälp från människa till människa. Väljer du en programlösning från Björn Lundén ingår riktig programsupport. Inte från någon robot eller inhyrd helpdesk. Här får du snabb och personlig hjälp på telefon av supportmedarbetare med stor kompetens när det gäller både program- och redovisningsfrågor.

Med bokföringsprogram är det enkelt att bokföra.

I programmen finns en inbyggd konteringsguide som hjälper dig bokföra alla tänkbara affärshändelser, men om du hellre vill kontera själv kan du naturligtvis göra det.

Effektiv samverkan mellan fakturering och bokföring

När du fakturerar och registrerar inbetalningar i faktureringsprogrammet får du automatiskt ut underlag för bokföringen. Om du vill kan faktureringsprogrammet automatiskt registrera verifikationer i bokföringsprogrammet så att du slipper bokföra dem.